LESZNO 18-TŁOMACKIE 5 [TRASA]

Emanuel Ringelblum

JA, I

„Droga do biura trwa ostatnio godzinę, a nawet i więcej. Trzeba długo wyczekiwać w bramach, aż minie niebezpieczeństwo. Jeśli łapią na Lesznie, to natychmiast wiedzą o tym na Muranowie.” (s. 159)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.