LESZNO 3

Mary Berg

ONI, IIB

1.XII.41’: „Epidemia wciąż szaleje z niesłabnącą gwałtownością. W jednym grobie chowa się po kilka ciał. Ze względu na brak personelu medycznego w domu przy Lesznie 3 otwarto kurs medyczny w celu przeszkolenia dużej liczby pielęgniarek oraz uzupełnienia wiedzy dawnych studentów medycyny. Warunki higieniczne stale się pogarszają. Większość rur kanalizacyjnych zamarzła i w wielu domach nie można korzystać z toalet. Ekskrementy często wyrzuca się na ulice razem ze śmieciami. Wózki wywożące regularnie śmieci z podwórzy obecnie zjawiają się rzadko lub nie przyjeżdżają wcale. Na razie cały ten brud dezynfekuje niska temperatura” (s. 203).

Bibliografia

– Mary Berg, Dziennik z getta warszawskiego, tłum. M. Salapska, Warszawa 1983.