LESZNO 4, 6, 8

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Dzisiejsza wigilia święta Rosz ha-Szana (październik) była w tym roku bardzo smutna. Zabrali dziś meble na Leszno 4, 6, 8, ponadto kazali opróżnić mieszkania na placu Żelaznej Bramy 8; dom ten znajduje się obok bramy.” (s. 137)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.