LESZNO 42 (bazar)

Abraham Lewin

ONI, II D (27.05.1942)

„Dziś rano zamknięto bazary w getcie: na Grzybowskiej róg Ciepłej i na Lesznie 42. Wszystkim handlarzom i kupcom zabrano znalezione u nich pieniądze, zarekwirowano również towary, a potem zażądano okupu. Mój sąsiad, mieszkający ze mną drzwi, był właśnie wczoraj w <Sądach>, kiedy dokonywano tam konfiskaty pieniędzy u Żydów. Niemieccy żandarmi wepchnęli wszystkich Żydów do wielkiego hallu, gdzie agenci przeprowadzali rewizję osobistą i zabierali wszystko, co tylko znaleźli: od pieniędzy począwszy, a skończywszy na wartościowych przedmiotach. Bito przy tym Żydów.” (s. 80-81)

Mary Berg

ONI,  IIB

20.V.41’: „To moja druga wiosna w getcie. Na ulicach w wózkach z warzywami widać tylko ubłoconą rzepę i zeszłoroczną marchew. Obok nich stoją wózki pełne cuchnących ryb – drobnych rybek, które już się psują. Za pół kilo trzeba zapłacić złotówkę. Te ryby stanowią obecnie najważniejszy artykuł żywnościowy w getcie. Tylko to Niemcy pozwolili sprzedawać bez ograniczeń. Oczywiście można też kupić mięso, drób, a nawet prawdziwego karpia na szabat. Na bazarze przy Lesznie jest wszystko, czego dusza zapragnie – ale kurczaki kosztują po czterdzieści złotych za kilogram. Koszerne mięso i ryby są jeszcze droższe; na takie luksusy stać tylko ludzi dysponujących dużymi zasobami gotówki, a niewielu takich pozostało w getcie” (s. 117).

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.

– Mary Berg, Dziennik z getta warszawskiego, tłum. M. Salapska, Warszawa 1983.