LESZNO 43

Henryk Bryskier

ONI, II

„[p. Górko] został kilkoma strzałami rewolwerowymi zgładzony w mieszkaniu swoich rodziców przy ul. Leszno 43 z ręki umundurowanych gestapowców, którzy dokładnie byli poinformowani o godzinie jego pobytu, gdy przypadkowo w południe znalazł się w domu. Śmierć jego stanowiła początek dalszej serii kapturowych mordów, dokonywanych prze SS i gestapo.” (s. 122)

Bibliografia

– Henryk Bryskier, Żydzi pod swastyką, czyli getto w Warszawie w XX wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.