LESZNO 5/ RYMARSKA

Henryk Bryskier

ONI, II

„W zburzonym domu dawnej poczty przy ul. Leszno 5, przylegającym od tyłu do gmachu b. Ministerstwa Skarbu, znajdującego się przy ul. Rymarskiej poza gettem usunięto trochę gruzu od wewnątrz i przez okienko w suterynie pokazywały się wciąż twarze szmuglerów z towarem. Otwór ten z rozkazu władz był stale zamurowywany i codziennie przez niewidzialne ręce otwierany mimo, że było to w b.[ardzo] bliskim sąsiedztwie z wachą przy ul. Rymarskiej i ustawionym posterunkiem SP [Służby Porządkowej] tuż przy otworze. Nie mogąc podołać w stałym zamykaniu otworu Wydz.[iał] Tech.[niczny] Bud.[owlany] RŻ [Rady Żydowskiej] wybudował w danym miejscu przybudówkę na cemencie, a Niemcy od wewnątrz wysadzili część murów i zasypali ganki.” (s. 49-50)

Bibliografia

– Henryk Bryskier, Żydzi pod swastyką, czyli getto w Warszawie w XX wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.