LESZNO 6

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Problem wielkich księgozbiorów. Książkami [z biblioteki] „Ha-Szomer ha-Cair” uchodźcy palą w piecu [w domu] na Leszno 6.” (s. 51)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.