LESZNO 80 – ZAMENHOFA 19 – MIŁA/ MURANOWSKA [TRASA]

Henkryk Makower

ONI, III C

„Niemcy uważali, że każdy Żyd w getcie musi być zatrudniony w pracy fizycznej dla Werterfassung. Wyciągało się m.in. lekarzy i pielęgniarki ze szpitala i ambulatorium i kazało im się czekać zimą nieraz parę godzin na placu przed Gminą na przydział pracy. Później prowadzono ich najczęściej na Miłą, Muranowską itp., aby tam do godziny 16 uprzątali mieszkania.” (Noemi Makower, s. 142)

Bibliografia

– Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.

– Noemi Makower: Wstęp, Szpital chirurgiczny na Lesznie 1, Werterfassung, Zakończenie, w: Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.