LESZNO-GRZYBOWSKA [TRASA]

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Z wielkim pośpiechem budują mury wokół getta. Droga Leszno-Grzybowska utrudniona.” (s. 160)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.