LESZNO – KARMELICKA – DZIELNA – ZAMENHOFA – UMSCHLAGPLATZ [TRASA]

Henryk Makower

ONI, III A

„Wozy ze złapanymi ludźmi – zupełnie jak wozy z bydłem – szły jedne za drugimi przez Leszno, Karmelicką, Dzielną, Zamenhofa na Umschlag, drogą żydowskiej Golgoty.” (s. 62)

Bibliografia

– Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.