LESZNO (mieszkania pracowników Toebbensa)

Henryk Makower

JA, III B/III C

„Rozeszła się wiadomość, że Toebbens, szef jednej z największych szop, rozkazał swoim pracownikom, aby przenieśli się do specjalnie w tym celu zarekwirowanych domów na Lesznie.” (s. 65)

Bibliografia

– Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.