LIPOWA (poza gettem)

Basia Temkin-Bermanowa

JA, III A (05.09.1942)

„(…) kazała nam iść ze sobą. Ja szłam przy niej, a A[dolf] za nami. Przeszliśmy bardzo blisko, bo tyko do wyp[ożyczalni] [Wypożyczalnia – jedna z filii Biblioteki Publicznej przy ulicy Lipowej – przyp. autorki; s. 257]. Tam przyjęły nas nadzwyczaj serdecznie dwie koleżanki. Odpoczęliśmy trochę i ochłonęli. Potem Zofia znów nas wyprowadziła na świat.” (s. 23)

Bibliografia

– Basia Temkin-Bermanowa, Dziennik z podziemia, wstęp, oprac., przypisy A. Grupińska i P. Szapiro, Warszawa: ŻIH, „Twój Styl” 2000, ss. 390.