ŁUCKA [poza gettem]

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Na Łuckiej były wypadki, że Polacy, którzy się wyprowadzili przed południem, wrócili po południu po komunikacie nadanym przez megafony i wygonili Żydów z mieszkań, zabierając zarazem ich rzeczy.” (s. 150)

OBSZARY:

Obszar: Żelazna/Łucka/Wronia/Śliska/Pańska,

TRASY:

Trasa: Aleja Szucha 25 – Marszałkowska – Plac Zbawiciela – Koszykowa – Nowogrodzka – Żelazna – Łucka – Leszno – Orla,

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.