LWOWSKA 1, 3, 5

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Mówią, że zastrzelono 230 osób z Lwowskiej, w tym 4 Żydów. Wszyscy lokatorzy z Lwowskiej 1, 3 i 5, w wieku ponad 12 lat. Mówi się, że 4 Niemców zginęło z rąk oficerów polskich.” (s. 125)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.