MACKIEWICZA 3, m. 6

Adam Czerniaków

ONI, I

„9.Małamud Efroimks   Mackiewicza 3 m. 6″ [19 VII 1940] (s. 106)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.