MARSZAŁKOWSKA 134/ ŚWIĘTOKRZYSKA 37 (Gmach Centrali Pocztowej Kasy Oszczędności w Warszawie)

Emanuel Ringelblum

JA, I

„…wielkie bombardowanie naprzeciwko PKO. Ocalałem cudem.” (s. 3)

ONI, I

„Ślady wojny usunięto od razu. Śmiecie spala się. Po chleb stoi się od 7 wieczorem do pory obiadowej następnego dnia. PKO wypłaca tylko po 50 zł. Ale tak mocno [tam] bombardują, że omija się. Ludzie wstrzymują się ze sprzedażą, gdyż obawiają się [wprowadzenia] nowej waluty.” (s. 35)

 

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018