MIŁA 43 (SZOP AHG) – UMSCHLAGPLATZ [TRASA]

Abraham Lewin

JA/ONI, III C

„Wczoraj nagle przeprowadzono wielką blokadę przy Miłej w firmie AHG, zabrano wielu ludzi. Mówi się o 600. Umschlag – jak powiadają – znów jest czynny. Wczoraj otrzymano rozkaz, żeby jeden lekarz i dwie siostry sanitariuszki stawili się do pracy na Umschlagu. Jeśli nie wydarzy się cud, wszyscy zginiemy.” (s. 224)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.