MIŁA 45, m. 13

Adam Czerniaków

ONI, I

„7.Halber Maurycy Miła 45/13″ [19 VII 1940] (s. 105)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.