MIODOWA 21

Emanuel Ringelblum

ONI, VI A (list z 24 I 1944 do Adolfa i Basi Bermanów)

„Bardzo Was prosimy o podanie możności skomunikowania się w sprawach pilnych. Czy pani Miodowska (zdaje się 21) wchodzi (B.) w rachubę [chodzi o Janinę Buchholtz-Bukolską, tłumaczkę w biurze notarialnym przy ul. Miodowej 21, punkcie kontaktowym Rady Pomocy Żydom i Żydowskiego Komitetu Narodowego]? O ile nie – podajcie inny sposób” (s. 305)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 29a Pisma Emanuela Ringelbluma z bunkra, oprac. E. Bergman, T. Epsztein, M. Siek, Warszawa 2018.