MŁYNARSKA 2 (poza gettem)

Adam Czerniaków

JA/ONI, I

„Obwieszczenie Leista: Żydzi muszą wykupywać z tramwajach 5-złotowe karty (w zarządzie tramwajów Młynarska 2) z fotografiami.” [1 XI 1940] (s. 131)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.