MONIUSZKI 10 (Instytut Rozrachunkowy Zagranicznego Handlu – „ZAHAN”)

Adam Czerniaków

JA, I

„Biuro, potem Gmina.” [24 X 1939] (s. 44)

„Rano biuro. Oddanie radia. Od 11 pp. Gmina. Interesanci – pocieszenia, skargi.” [25 X 1939] (s. 44)

„Rano biuro. Kwestia aryjska.” [26 X 1939] (s. 44)

„Rano biuro.” [4 XI 1939] (s. 45)

„Rano w biurze. Załatwiłem tłumaczenie tekstu odezwy do Żydów.” [21 IX 1939] (s.36)

„W biurze rozdano pobory. (…) Wypłata pensji w biurze.” [28 IX 1939] (s.37)

„Biuro.” [3 X 1939] (s.38)

„Rano biuro.” [10 X 1939] (s. 40)

„Rano biuro.” [19 X 1939] (s. 43)

„Rano Biuro.” [20 X 1939] (s. 43)

„Biuro rano. Od 12 posiedzenie Biura Statystycznego do 2 pp.” [21 X 1939] (s. 43)

„Rano biuro. Kwestia aryjska.” [26 X 1939] (s. 44)

„Biuro.” [25 X 1939] (s. 44)

„Rano biuro.” [4 XI 1939] (s. 45)

„Praca w biurze niemożliwa. Po pierwsze nie ma jej. Po wtóre muszę ustąpić z zarządu na skutek paragrafu aryjskiego. Z czego będę żył, nie wiadomo. Powiedziałem Zarębskiemu, że się zrzekam.” [1 XII 1939] (s.51)

„Rano do biura.” [2 grudnia 1939] (s. 51)

„Rano biuro. Sprawa mojej dymisji. Załatwienie połowiczne, jak to u nas we zwyczaju.” [2 XII 1939] (s. 52)

„Rano biuro.” [6 XII 1939] (s. 52)

„Rano biuro. (…) Kamienicznik Lotte płacze w biurze, że jest biedny. Potem wymyśla.” [7 XII 1939] (s. 52)

JA/ONI, I

„Rano biuro – Rada Zahanu w sprawie usunięcia Żydów z Rady i Zarządu. Jezuityzm ocukrzony. Za moimi plecami „nowy członek Zarządu”(inspiracja Zarębskiego?) Midech.” [8 XII 1939] (s. 52)

„W biurze krętactwo z odszkodowaniem.” [21 XII 1939] (s. 56)

„W biurze zlikwidowali ze mną stosunek po tylu latach (3-miesięczna gaża rozłożona aż na 12 miesięcy zamiast odszkodowania rocznego).” [13 I 1940] (s. 60)

„Rano do biura – odmowa uregulowania stosunku.” [7 II 1940] (s. 66)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.