MURANOWSKA 14

Emanuel Ringelblum

ONI, II/III (?)

„Dla zilustrowania bezprawia, uprawianego przez urzędników skarbowych, podam jeden wypadek. Do Schönberga, zamieszkałego przy ulicy Muranowskiej 14, przyszło kilku urzędników z XIV Urzędu Skarbowego, domagając się uiszczenia podatku od nieruchomości za jego teści Schermana. Gdy żona Schönberga wzbraniała się spełnić życzenie urzędników, rzucili ją na podłogę i pobili do krwi. Nie mając innej rady, dano tym rabusiom 7000 zł oraz pewne kosztowności. Nie zadowolili się tym, żądając opłaty w naturze… córki pana Schönberga, która miała się do nich zgłosić. Gdy córka się nie zjawiła, przyszli ponownie, grożąc konsekwencjami.” (s. 49)