MURANOWSKA 40

Emanuel Ringelblum

ONI, IV B (kwiecień 1943)

„Podczas obecnej wojny został [Icchok Wolfowicz] mianowany radnym Judenatu. Kierował wydziałem rzemieślniczym. W czasie ostatniej akcji likwidacyjnej w kwietniu 1943 r. popełnił samobójstwo, gdy SS obległo dom przy Muranowskiej 40, w którym mieszkali radni i urzędnicy Judenratu.” (s. 243)

„[Leonard Himmelfarb] Znany adwokat warszawski, działał społecznie w ruchu Ogólnych Syjonistów. Podczas wojny pracował w Wydziale Prawnym Judenratu. Popełnił samobójstwo w czasie ostatniej akcji likwidacyjnej w kwietniu 1943 r., gdy dom przy Muranowskiej 40, gdzie mieszkał, został otoczony przez SS i nie było już żadnej możliwości uratowania się.” (s. 252)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 29a Pisma Emanuela Ringelbluma z bunkra, oprac. E. Bergman, T. Epsztein, M. Siek, Warszawa 2018.