NALEWKI 3

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Leszno 52 uparło się: nie zapłacimy wykupnego za [zwolnienie od] parówki. Córki właściciela domu poszły do kąpieli. Nalewki 3 i 20 zapłaciły 7 000 zł za parówkę. Domy żydowskie płacą za to ogromne sumy.” (s. 109)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.