NALEWKI – BRACKA – MARSZAŁKOWSKA – OGRÓD SASKI [TRASA]

Basia Temkin-Bermanowa

JA, II B   (ok. 29.08.1941)

„Rozdzielamy się, jeden wóz jedzie na Chłodną, mój furman decyduje się zaś na przejazd Nalewkami. Jedziemy Bracką, potem Marszałkowską i ulicą wiodącą przez Ogród Saski. Koń ledwie się rusza. Przy przyjeździe przez ogród nagle potyka się i pada.” (s. 39)

Bibliografia

– Basia Temkin-Bermanowa, Dziennik z podziemia, wstęp, oprac., przypisy A. Grupińska i P. Szapiro, Warszawa: ŻIH, „Twój Styl” 2000, ss. 390.