Róg ulic NALEWKI/ŚWIĘTOJERSKA (wacha) – TŁOMACKIE 7 (Synagoga) [TRASA]

Abraham Lewin

ONI, II D (03.06.1942)

„W tych dniach miał miejsce dziwny wypadek. Przez bramę getta na Nalewkach chciał przejść Żyd z Niemiec, który mieszka w gmachu synagogi na Tłomackiem. Od kilku dni stoi tam agent, który rewiduje wszystkich i wszystko, co przechodzi lub przejeżdża przez tamtą bramę. Agent przeszukał również tekę niemieckiego Żyda, przy czym go obraził i popchnął. Żyd, a może był to ćwierć-Żyd, ewangelik, nie namyślał się długo i spoliczkował agenta. Żandarm nie interweniował. Żydzi przypuszczają, że dlatego, gdyż jest zły na agenta; przeszkadza mu w jego interesach, w szmuglu. Żydowska policja odprowadziła niemieckiego Żyda do żydowskiego rejonu.” (s. 100-101)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.