OGRÓD SASKI – SENATORSKA – BIELAŃSKA – NALEWKI 2/ DŁUGA 50 (pasaż Simonsa) [TRASA]

Basia Temkin-Bermanowa

JA, II B  (ok. 29.08.1941)

„(…) ruszamy dalej [z Ogrodu Saskiego – B.K.], Po drodze widzimy całe bandy dzieci z g[etta], które wykradły się na żebry i szmugiel. Przejeżdżamy Senatorską i Bielańską. W pobliżu pasażu Simonsa [Długa/Nalewki –dop. B.K.] mija nas dr Wielikowski, który idzie do Niemców po rozkazy, potem idzie Klin i jeszcze ktoś. Już po ósmej i po zmianie wachy. Podjeżdżamy, woźnica wyjmuje «przepustkę», właściwie bezprawnie wydaną przez Judenrat Falenicy, szykuje w kieszeni sto złotych i podchodzi do Niemca. Zamiast odpowiedzi otrzymuje kopniaka. Gdy usiłuje coś jeszcze mówić, doskakują żydowscy policjanci i każą nam prędko zawracać, bo może być nieszczęście. Jest «zła» wacha. Zawracamy i wjeżdżamy w uliczkę przy straży. Tam musimy czekać na następną «zmianę warty», może wacha będzie lepsza […] Wreszcie po godzinie przychodzi sztafeta z «tamtej strony», że można jechać. Ładujemy dzieci, które trochę już podkarmiłam, i hajda w drogę.” (s. 39)

Bibliografia

– Basia Temkin-Bermanowa, Dziennik z podziemia, wstęp, oprac., przypisy A. Grupińska i P. Szapiro, Warszawa: ŻIH, „Twój Styl” 2000, ss. 390.