NALEWKI 27

Karol Rotgeber

JA, III A

„Brat mój Józef, zamieszkały przy ulicy Nalewki 27, nawiasem mówiąc, chory od dłuższego czasu, przychodził do mnie codziennie, przesiadując długie, długie godziny. Tu u mnie raźniej mu jakoś było, tu u mnie czuł się lepiej niż u siebie.” (s. 105)

Bibliografia

– Karol Rotgeber, Pamiętnik, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, zespół „Pamiętniki”, sygn. 48.