NISKA 20/ STAWKI 21

Henryk Bryskier

JA/ONI, II

„Z mego polecenia centrala wydelegowała z III-ciej Dzielnicy ŻSS [Żydowskiej Samopomocy Społecznej] mnie kilku młodych społeczników do których się sam dołączyłem w celu zorganizowania potrzebnej pomocy na punkcie przesiedleńców w gmachu b. szkoły powszechnej przy ul. Niskiej 20-Stawki 21. Ten nowoczesny gmach, zawierający kąpielisko i wiele dużych sal, stanowił duży budynek, mogący pomieścić kilka tysięcy osób, toteż władze przydzieliły go dla potrzeb akcji przesiedleńczej, przeznaczając go na Punkt Etapowy, drugim takim punktem był gmach przy ul. Leszno 109.” (s. 68)

Bibliografia

– Henryk Bryskier, Żydzi pod swastyką, czyli getto w Warszawie w XX wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.