NISKA 78

Abraham Lewin

ONI, II D (12.06.1942)

„Dziś o piątej rano na <mecie> przy Niskiej 78 zastrzelono sześciu Żydów. Mordu dokonali Niemcy przebrani w stare, podarte ubrania, z opaskami na ramionach i fajkami w ustach. Mówi się, że mordów tych dokonuje specjalny pluton nazywany <oddział egzekucyjny do pilnowania murów>.

Wczoraj po godzinie 9 wieczorem na rogu Ceglanej i Waliców zostało w ten sam sposób zastrzelonych dwóch Żydów, tydzień wcześniej zabito tam siedmiu Żydów. Szmuglerzy urastają do roli bohaterów, których lud będzie opiewał w bohaterskich eposach.” (s. 118)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.