NISKA, koło ZAMENHOFA 58

Stanisław Gombiński

ONI, IV A (19.01.1943)

„Drugiego dnia iskra elektryzuje getto: pierwsze wypadki oporu. W getcie, na ul. Niskiej w pobliżu Zamenhofa [prawdopodobnie 58] trzech żandarmów weszło do opuszczonego domu, zobaczyli na podwórzu młodą, siedemnastoletnią dziewczynę i dwóch mężczyzn. Kazali im wyjść na ulicę, wtedy dziewczyna rzuciła granat. Żandarmi odpowiedzieli ogniem z rozpylaczy i natychmiast wycofali się, jeden z nich ranny. Dziewczyna i jeden mężczyzna zostali zabici, drugi mężczyzna, ranny, zdołał zbiec. W kilka minut później dom został otoczony, bomba zapalająca w jednej chwili zamieniła cały narożnik w stos płomieni.

Drugi wypadek oporu miał miejsce na Lesznie [78]: gdy żandarmi weszli do shopu trykotarskiego firmy Karl Georg Schultz (dawniej Braun i Rowiński), zostali powitani jednym czy dwoma pociskami, jedni mówią – gazowymi, drudzy dymnymi.”

Bibliografia

– Stanisław Gombiński (Jan Mawult), Wspomnienia policjanta z warszawskiego getta, red. naukowa i wprow. M. Janczewska, Warszawa 2010, ss. 282.