NOWOLIPIE 10 – 12

Abraham Lewin

JA/ONI, III A (26.07.1942)

„<Akcja> trwa nadal. Kamienice przy Nowolipiu 10-12 znajdują się w okrążeniu. Krzyki i lamenty. Naprzeciwko mego okna kontrolują dokumenty i zatrzymują ludzi. Życie człowieka zależy od jakiegoś papierka. Można po prostu oszaleć. Wspaniałe, przepiękne niebo.” (s. 173)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.