NOWOLIPIE 18 (szop Oschmanna) – UMSCHLAGPLATZ [TRASA]

Abraham Lewin

ONI, III A (28.08.1942)

„Straszne wydarzenia trwają nadal. Opowiedziano mi, że wczoraj wieczorem wracała z pracy grupa robotników z szopu Oschmanna. Esesmani podzielili tę grupę na dwie części: połowie pozwolili iść dalej swoja drogą, a drugą połowę zaprowadzili prosto na Umschlag.” (s. 210)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.