NOWOLIPIE 18

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„W domu przy ul. Nowolipie 18 aresztowano fryzjera żydowskiego, który rozpowszechniał wiadomości radiowe, otrzymane od maglarki z tegoż podwórza. Aresztowano całą grupę Żydów, następnie klientów.” (s. 157)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.