NOWOLIPIE 20 – 22

Abraham Lewin

ONI, III A (01.08.1942)

„Jedenasty dzień <akcji>, która każdym dniem staje się co[raz] straszniejsza i okrutniejsza. Niemcy opróżniają kamienice i jedną stronę ulic. Z kamienicy przy Nowolipiu 20-22 i z innych domów wyprowadzili około 5000 ludzi. Powstała straszna panika. Wysiedlenie wszystkich mieszkańców domów przy Nowolipiu z odcinka między Karmelicką i Smoczą. Ludzie wynoszą toboły z pościelą – straszny widok. Nikt nie myśli o przeniesieniu mebli.” (s. 181)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.