NOWOLIPIE 20

Emanuel Ringelblum

ONI, III A

„W pierwszych dniach akcji przesiedleńczej w Warszawie SS zabrakło do kompletu „towaru”. Żydowskiej policji nie udało się dostarczyć do sztabu likwidacyjnego żądanego kontyngentu – więc w godzinach wieczornych sami Niemcy wybrali się na ulice żydowskie. Wybrali sobie ul. Nowolipie. Otoczyli część ulicy ze wszystkich stron i zablokowali ją SS i Ukraińcy. Także dom przy Nowolipiu 20 znalazł się pod blokadą. [Bencjon] Chilinowicz wraz ze swoją rodziną został załadowany do wagonu, który podążał bezpośrednio do Treblinki.” (s. 212-3)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 29a Pisma Emanuela Ringelbluma z bunkra, oprac. E. Bergman, T. Epsztein, M. Siek, Warszawa 2018.