NOWOLIPIE 25

Abraham Lewin

JA/ONI, III A (24.07.1942)

„Sceny, które się rozegrały w domu przy Nowolipiu 25. wielka łapanka uliczna. Wloką starców, staruszki, chłopców i dziewczęta. Łapią policjanci i urzędnicy Gminy. Ci ostatni mają białe opaski na przedramionach. Pomagają policjantom.” (s. 171)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.