NOWOLIPIE 28

Emanuel Ringelblum

JA, II

„«Na Boga, Żydzi, nie popadajcie w zwątpienie» – to hasło przeczytałem na ścianie bóżnicy «martwych» [tak nazwali się sami po śmierci cadyka Nachmana] chasydów Racławskich przy Nowolipiu [28]. To zdanie stało się mottem codziennej propagandy tow. Sagana.” (s. 145)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 29a Pisma Emanuela Ringelbluma z bunkra, oprac. E. Bergman, T. Epsztein, M. Siek, Warszawa 2018.