NOWOLIPIE 58

Emanuel Ringelblum

JA, IIIIV

„Podczas pierwszej akcji likwidacyjnej [Szlomo] Gilbert został zabrany do Treblinki. Po akcji przyszedłem do jego mieszkania, aby wziąć rękopisy i zachować je w Archiwum Getta. W ogromnym domu przy Nowolipiu 58, w którym mieszkał Gilbert, spośród 500 lokatorów pozostały w sumie dwie rodziny. Reszta poszła do Treblinki albo przeniosła się do innych bloków. Nie znalazłem rękopisów Gilberta, zaginęły.” (s. 201)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 29a Pisma Emanuela Ringelbluma z bunkra, oprac. E. Bergman, T. Epsztein, M. Siek, Warszawa 2018.