NOWOLIPIE 7 (Lokal C.K. BUNDU i siedziba „Folkscajtung”)

Marek Edelman

ONI/JA, I

„W najcięższych chwilach Bund ani na chwilę nie zawiesza swojej działalności. Zmuszony we wrześniu do wyjazdu Centralny Komitet Partii poleca prowadzenie pracy partyjnej, Abraszy Blumowi, (jedynemu, zdaje się, z działaczy, który wśród ogólnej ucieczki decyduje się dobrowolnie pozostać w Warszawie). Organizuje on wraz z Arturem Zygielbojmem, w porozumieniu z obrońcą Warszawy, prezydentem Starzyńskim, żydowskie oddziały, które biorą czynny udział w obronie Stolicy. Wyjechała cała redakcja „Folkscajtungu” (dziennik partyjny). Pomimo to 7-go września ukazuje się normalnie pismo i redagowane przez tow. tow. Abraszę Bluma, Kloga i Klina, wychodzi regularnie podczas całego oblężenia.” (s. 7)

ONI/JA, II B

„W tym czasie Bund, jak na warunki konspiracji, jest wielką organizacją. W uroczystościach w związku z 44-leciem Bundu w październiku 1941 roku wzięło udział w ciągu kilku godzin w wielu lokalach przeszło 2,000 osób.

[…] Praca odbywa się w rozproszeniu – małe grupy – „piątki” lub siódemki zbierają się w różnych mieszkaniach prywatnych i na zewnątrz nie widać wcale, jak ich jest wiele.” (s. 17-18)

Bibliografia

– Marek Edelman, Getto walczy. (Udział Bundu w obronie getta warszawskiego), Warszawa 1945.