NOWOLIPIE (między ZAMENHOFA a KARMELICKĄ)

Henryk Bryskier

ONI, III

„Równocześnie wyznaczono szereg ulic na strefy osiedlania w getcie dla poszczególnych grup zawodowych nie podlegających wysiedleniu i tak: Służba Porządkowa i Żydowskie Pogotowie Ratunkowe otrzymali nakaz zajęcia bloków przy ul. Nowolipie, od Zamenhofa do Karmelickiej. Służba szpitalna i lekarze – ul. Pawią parzystą, od Zamenhofa do Lubeckiej. Firma Többens ul. Leszno od Żelaznej, Karmelicką nieparzystą do Nowolipia. Firma Schulz A. całą ul. Nowolipie, od Karmelickiej do Żelaznej. Firma H. Brauer – od pl. Muranowskiego, Nalewki – parzysta [28-38], Franciszkańska parzysta do Bonifraterskiej itd.” (s. 179)

Abraham Lewin

JA, II D (10.07.42)

„Wczoraj w godzinach przedpołudniowych, o wpół do jedenastej, szedłem Nowolipiem, między Karmelicką a Zamenhofa. Dwa razy podchodzili do mnie żydowscy łapacze, członkowie OD, chcieli mnie również zabrać do obozu pracy, chociaż z pewnością nie wyglądam już na młodego człowieka. Jedynie dzięki temu, że pokazałem swoje dokumenty i udowodniłem swój wiek, wydostałem się z ich rąk.” (s. 159)

Bibliografia

– Henryk Bryskier, Żydzi pod swastyką, czyli getto w Warszawie w XX wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.