NOWOLIPKI 25

Abraham Lewin

ONI/JA, III A

„Złapali rabina z Dzielnej 17 i zastrzelili go najprawdopodobniej. Łapią na ulicach dzieci. Dobytek wysiedlonych grabią sąsiedzi bądź nowi lokatorzy – <szosowcy>. Ze stołówki urzędniczej przy Nowolipkach 30 zabrali 50 osób spośród konsumentów i 10 spośród personelu. Strzelali i zabijali ukrywających się. Przez cały dzień siedziałem w domu (Nowolipki 25). Nie poszedłem jeść i ocalałem.” (s. 181-182)

ONI, III A (06.08.1942)

„Wysiedlenie mieszkańców z kamienic przy Nowolipkach 10, 23, 25. naigrywanie się i szydzenie z Żydów. Wypędzają z mieszkań, Żydzi przychodzą ratować swój dobytek, a wówczas nadchodzą esesmani i ich zabierają.” (s. 183)

ONI, III C

„Nowa napaść na lokal JHK przy Nowolipkach 25. Zabrali stamtąd dr. Borensztajna z żoną; Elchanana Cajtlina z synem i innych. Dokonali tego żydowscy policjanci bez udziału N[iemców], innymi słowy: z własnej inicjatywy.” (s. 193)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.