NOWY ŚWIAT 15

Emanuel Ringelblum

ONI, I

 „9 maja [1940] słyszałem, że poprzedniego dnia Polacy pochowali się w kościołach, w ruinach domów, po podwórzach. Ludzie wyskakiwali z tramwajów. Obstawili ‘Café Club’ i zabrali stamtąd wszystkich. Mówią, że brali także Żydów, ale były to tylko odosobnione wypadki. Mówią, że przyczyną tego jest podobno to, że chcą zastraszyć Polaków w związku z wiadomością o Bałkanach [?].” (s. 110)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.