NOWY ŚWIAT 69

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Szczegóły o zabójstwie 30-letniego robotnika z Batalionu Pracy. Wszedł przez okno do gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na Nowym Świecie, miał później, jak pozostali koledzy, ładować meble dla Alei Szucha. Strażnik […] kazał mu [?] wykopać dół […] a kolegom rozkazał [trupa] zakopać. Strażnik wygłosił przemówienie, przełożone na polski, że został zastrzelony za staranną [?] pracę.” (s. 15)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.