OKRĄG 3.b/7

Adam Czerniaków

ONI, I

„2.First Izrael     Okrąg 3-b/7” [19 VII 1940] (s. 105)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.