OPACZEWSKA 2a

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Wyższe uczelnie w Warszawie, z wyjątkiem Wolnej Wszechnicy Polskiej, nie wydają Żydom duplikatów dokumentów.” (s. 156)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.