ORLA 2

Abraham Lewin

II D (12.05.1942)

„Zabrali owej nocy z domu kierownika kuchni ludowej przy ulicy Orlej 2, Szklara. Nie znaleziono wówczas jego zwłok wśród zabitych na ulicach. Nie wiedziano, gdzie się Szklar znajduje. Przypuszczano, że siedzi na Pawiaku. Tej nocy wyprowadzono go na ulicę i zastrzelono na Nowolipkach 54. rano odnaleziono jego zwłoki.” (s. 38)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.