OTWOCK, REYMONTA 55 (SIEDZIBA SANATORIUM TOWARZYSTWA „BRIJUS”)

Adam Czerniaków

JA/ONI, I

„W >>Brijusie<< zwiedzanie zakładu dla gruźlików, potem >>Zofiówka<<.” [20 VII 1940] (s. 107)

„W sanatorium „Brijus” spotkałem po raz pierwszy w życiu kobietę weterynarza, niejaką Neufeldównę.” [4 VIII 1940] (s. 110)

„0 7 rano do Otwocka do „Brijusu”. O 9 przyjechała żona niejakiego dra Rubinsteina z prośbą o ponowną interwencję w sprawie jej męża.” [17 VIII 1940] (s. 114)

„Na planie zredukowano „Sperrgebiet”, wykluczając Chmielną, Marszałkowską, Stare Miasto etc. Natomiast przyłączono… cmentarz żydowski. Szpital żydowski poza granicą. W Otwocku zajmują władze polskie „Brijus”. Zagrożona jest „Zofiówka”etc.” [25 IX 1940] (s. 124)

JA/ II B

„W „Brijusie” w Otwocku. Wieczorem powrót do domu.” (s. 213)

Rano Gmina i u Auerswalda. Potem do „Brijusu”. Nowy Rok.” (s. 217)

JA, II D

„Rano Gmina. -9°C. Byłem w „Brijusie” w Otwocku. Wieczorem wróciłem do Warszawy.” (s. 259)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.