OTWOCK – UMSCHLAGPLATZ [TRASA]

Abraham Lewin

ONI, III A

„Z Otwocka przywieźli 3000 Żydów, zaprowadzili ich prosto na Umschlag… Liczba ofiar jest ogromna.” (s. 186)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.