PABIANICE – ŁÓDŹ [TRASA]

Dawid Sierakowiak

III B,   ONI

17 maja 1942 r.: „Pierwszy transport Żydów z Pabianic już przyszedł. Osobno mężczyźni, osobno kobiety, a osobno dzieci. Są zbiedzeni i zmęczeni, ale wyglądają nieźle. Na piersiach mają łatę z napisem „Jude”, jak Żydzi niemieccy, ale na plecach taką łatę jak my, tylko że z lewej strony.” (s. 252)

18 maja 1942 r.: „Przybył już drugi transport pabianiczan. Są też kobiety i dzieci, ale w osobnych transportach.” (s. 253)

12 sierpnia 1942 r.: „Znów zaczęło się wsiedlanie Żydów z okolicznych małych miasteczek, które „odżydza” się już całkowicie. Przyjechały już transporty Żydów z Pabianic, Bełchatowa, Turka i jeszcze jakichś innych dziur.” (s. 302)

Bibliografia

Dawid Sierakowiak, Dziennik, oprac. A. Sitarek, E. Wiatr, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2016.